Wymiana doświadczeń hanzeatyckich miast w obszarze kultury

w Teatrze Szekspirowskim odbyło się spotkanie sieciujące dla przedstawicieli i przedstawicielek sektora kultury z miast hanzeatyckich

Szczyt Burmistrzów – rozmowy o wyzwaniach dla miast

Ponad 50 burmistrzów i prezydentów miast uczestniczących w Zjeździe rozmawiało o wyzwaniach przyszłości dla lokalnych wspólnot.

Sprawdź co w programie

W Gdańsku jeszcze 3 dni pełne atrakcji

Zmiana zaczyna się w Gdańsku

Serce Nowej Hanzy zabiło w naszym mieście. 44th International Hanseatic Day oficjalnie otwarte!

Aktualności

Wymiana doświadczeń hanzeatyckich miast w obszarze kultury

Szczyt Burmistrzów – rozmowy o wyzwaniach dla miast

Sprawdź co w programie

Ceremonia Otwarcia pod Fontanną Neptuna

wydarzeniu

44 Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Gdańsku będzie platformą dla liderów, przedsiębiorców, naukowców, twórców i innowatorów, którzy chcą kształtować świat jutra. Hanza powraca do Gdańska po 27 latach od poprzedniego zjazdu, który towarzyszył obchodom millenium miasta.


Jako miasto, które przeszło długą drogę od hanzeatyckiego portu do symbolu walki o wolność, Gdańsk jest miejscem, które pokazuje, jak dziedzictwo kulturowe i historyczne może inspirować do tworzenia lepszej przyszłości.
W Gdańsku wierzymy, że dziedzictwo kulturowe miast hanzeatyckich jest nie tylko śladem przeszłości, ale także siłą napędową przyszłości. Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego jest kluczem do tworzenia przyszłości, która jest zarówno pełna szacunku dla tradycji, jak i zorientowana na innowacje.


Zjazd miast Nowej Hanzy przyniesie wizję europejskiej współpracy i wspólnego dążenia do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego jutra.

Program
wydarzenia

Organizatorzy
44 Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy w Gdańsku
Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2024”.
Wysokość finansowania: 89 250 zł.

Fundacja Gdańska realizuje zadanie publiczne pt.: Organizacja 44 Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy w Gdańsku. 44. Międzynarodowe Dni Hanzy w Gdańsku to platforma dla liderów, przedsiębiorców, naukowców, twórców i innowatorów, którzy chcą kształtować świat jutra, a także okazja do podtrzymywania tradycji, europejskiej integracji oraz nawiązywania kontaktów gospodarczych i kulturalnych między zrzeszonymi miastami. Zjazd miast Nowej Hanzy przyniesie wizję europejskiej współpracy i wspólnego dążenia do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego jutra.